Egzama ve Sedef Karışıklığına Çözüm

İki inflamatuar deri hastalığı olan Egzama ve Sedef teşhis edilirken sıklıkla birbirleriyle karıştırılırlar. ''Translational Medicine'' dergisinde yeni yayınlanan bir makalede söz konusu hastalıkların teşhisinde, sadece iki geni kontrol eden yeni bir test önerilmektedir. 
 Egzama insanların %10'unda, Sedef ise insanların %3'ünde görülmektedir. İki hastalıkta da mikroskop altında dahi ayırt edilemeyen kaşıntılı kırmızı lekeler görülmektedir. Bu yüzden iki hastalıkla ilgili sıklıkla yanlış teşhis konulmaktadır.
Egzema ve Sedef'e özgü genler arasında bir farklılık olabileceği düşüncesiyle başlayan çalışmada hastalıkları ayıran bir test üretilmiştir. Çalışma sırasında Egzema'lı ve Sedef'li 24 kişiden alınan doku örnekleri karşılaştırılmıştır. İncelemeler sonucunda iki hastalık için alınan dokuların RNA dizilimlerinde 15 farklılık gözlenmiştir. Bu genler arasında hastalığı sınıflandırmaya yarayan en güçlü iki gen NOS2 ve CCL27 olarak rapor edilmiştir. Söz konusu iki geni kontrol eden test 16 Sedef ve 18 Egzema hastası üzerinde test edilmiş ve doğru sonuçlar elde edilmiştir. 

Sağlıkla ilgili yeni gelişmelerle ilgili paylaşımda olalım. Severek yaşayın.  

Yorumlar