Avuç İçi Taramayı Danıştay Durdurdu!

Danıştay 15. Dairesi, Anayasa'ya ve Avrupa insan hakları sözleşmesine atıfla, SGK tarafından uygulanan Biyometrik kimlik doğrulamayı yürütmeyi durdurma kararı verdi. Bu kararla özel hastanede muayene ve tedavi olabilmek için avuç içi izi gibi biyometrik kimlik doğrulama işlemlerinin hukuksal dayanağı kalmadı.Nedeni neydi bu uygulamanın, hangi amaçla uygulandı tartışılır. Uygulamayı yürütmeyi durdurma kararı çok yerindedir. Ben özgür yaşamak isterim toplumun her yerinde. Bir hizmet alırken üzerimde bir baskı hissetmek istemem. Çelişkilerle dolu, aklımın her köşesinde soru işareti bırakan bir uygulamaya hele ki hiç maruz kalmak istemem.

SGK'nın  uygulama için gerekçelerinden biri kişilerin kendi adına başkasının sağlık hizmeti almasını veya kurumdan haksız menfaat temin etmesini sağlamayı engellemekti. Zaten vatandaş olarak kimlik belgemiz ve devletin verdiği TC. kimlik numaralarımız yok mu? Biz bu kimliklerle ve bu TC. kimlik numaralarımızla her türlü hukuki ve kamu işlemlerimizi halletmiyor muyduk? Ne oldu da yetersiz oldu? Sorular uzar gider.

Diğer bir konu ise avuç içi izlerinin toplanması için harcanan paralar. Alınan onca cihaz ve bu cihazların yazılımı için şirketlere ödenen para, kötü durumda olan hastanelere yatırım olarak dönebilirdi. Çok köklü olduğu söylenen hastanelerde dahi durum hiçte "Sağlıkta devrim" yapıldı iddialarıyla  uyuşmuyor. ''Sağlıkta devrim oldu.'' diyen kardeşim, sene de birkaç kez hafif şikayetlerden dolayı hastaneye gidip beklemeden muayene olmak değildir devrim. Sen hiç gidip Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde muayene oldun mu? Durum baştan aşağı içler acısı.

Son olarak, toplanan avuç içi izlerinin akibeti bilinmiyor. Ayrıca, bu izlerin korunması, kötü amaçlı kullanıcıların eline geçmemesi için ne gibi önlemlerin alınacağı ise meçhul. Malum yakın geçmişte devletin pek çok internet sitesi hacklendi. 

Herkes için faydalı yenilikler beklentisiyle hayatın her alanında refah dolu bir toplumda yaşama umuduyla, severek yaşayın.
Yorumlar