Lupus, Migren ve Baş Ağrısı İlişkisi

"Bir Lupus hastasının başı ağrıdığında, bunun sebebinin Lupus'a bağlı olup olmadığını anlamak hiç de kolay değildir." Kanada'dan Dr. John Hanly çalışmalarına dayanarak böyle söylüyor. 

Hanly çalışmasında, Lupus hastalarında gözlenen baş ağrısı tiplerinin çoğunun hasta olmayan insanlardaki gibi olduğunu açıklıyor. Lupus hastalarında en sın görülen baş ağrısı tiplerinin migren ve tansiyona bağlı baş ağrısı olduğunu vurguluyor. 

2011 yılına kadar 22 yılda toplam 1732 Lupus hastasının baş ağrılarıyla ilgili veriler tutulmuş ve bir araya getirilip raporlanmıştır. Çalışmada ilgilenilen hastaların %90'ı kadın ve ortalama yaşları 35'tir. Hastaların %18'i teşhisin konulduğu ilk yıllarda baş ağrısı yaşarken hastalığı 10 yıl ve daha üzeri olan kişilerde bu oran %58. Baş ağrılarının %61'i migrene bağlı, %37'si ise tansiyona bağlıdır. 1732 hastadan yalnızca %2'si "Lupus baş ağrısı" yaşamaktadır. Bu hastaların tedaviye cevap vermeyen şiddetli bir baş ağrısı yaşadığı bilinmektedir. 

Lupus'un, beyin sisi başta olmak üzere çeşitli nörolojik problemlere sebep olduğu bilinen bir gerçektir. Lupus baş ağrısının önemi çok düşük ihtimal olsa da beyin tutulumu için bir belirti olmasıdır. Baş ağrısıyla birlikte yürümede bozukluk, ateş ve hafıza problemlerinin artması durumunda tıbbi görüntüle me sistemlerinden faydalanmak ve belden sıvı incelemesi gerekli görülebilir.

"Başım çok ağrıyor diyorum ancak doktorum bunun Lupus'la ilgisi olmadığını söylüyor." 


Özellikle migren baş ağrılarının Lupus'la ilişkisi uzun yıllar araştırılmış ve bilim dünyasında bir tartışma olmuştur. Ancak yıllar içerisinde Lupus ve migren arasında bir ilişki olmadığını savunan birçok çalışma yayınlanmıştır. Bununla birlikte Lupus aktivitesi ile baş ağrısının doğrudan bir ilişkisi olmadığını belirten çalışmalar da vardır. Ayrıca Lupus hastalarında baş ağrısını tetikleyen özel durum olup olmadığı (örneğin; gün ışığı) çeşitli çalışmalarda araştırılmıştır. Bu araştırmalarda da söz konusu hipotezi destekleyen bulgulara rastlanmamıştır. Ancak nörologlar eğer baş ağrınızı tetikleyen günlük yaşamda bir öğe var ise bunun gözden geçirebileceğini desteklemektedir. Baş ağrısının bir diğer sebebinin de tedavi de kullanılan bazı ilaçlar olabileceği de bir gerçektir. Kısacası uzmanlar Migrenin Lupus'un bir bulgusu olmadığı kanısında. Ancak Lupus'lu hastalarda yaygın olarak görülen baş ağrısı tipi, gerilim tipi baş ağrısı olduğu ise biliniyor.

Son olarak, baş ağrısının nedenini keşfetmek oldukça güçtür. Bu yüzden nörologlar hastaların bir baş ağrısı günlüğü tutmalarını tavsiye etmektedir. Haftanın en az 4 günü baş ağrısıyla yaşayan biri olarak ben bugün günlük tutmaya başlıyorum. Sıra sizde.

Kaynak:
Headache in Systemic Lupus Erythematosus: Results From a Prospective, International Inception Cohort Study  John G. Hanly et al. Arthritis & Rheumatism Volume 65, Issue 11, pages 2887–2897, November 2013
(Brain, Vol. 127, No. 5, 1200-1209, 2004) A meta-analysis for headache in systemic lupus erythematosus: the evidence and the myth Dimos D. Mitsikostas, Petros P. Sfikakis and Peter J. Goadsby

http://www.lupus.org/resources/15-questions-cognitive-issues-and-headaches-associated-with-lupusYorumlar