Lupus ve diğer otoimmün hastalıkların tedavisi için yeni bir umut ışığı

ABD'de Kadmon isimli ilaç şirketi üst üste iki konferansta Lupus ve diğer otoimmün hastalıkların tedavisi için üzerinde çalıştıkları ilaca dair umut verici veriler yayınladılar. Şirketin çalışmaları aktardığı konferanslar mayıs ayında  AAI2015 (Amerikan İmmünolog Derneği Buluşması), 24-27 Haziran'da ise San Dieoga'daki FOCIS2015 (Klinik İmmünoloji Derneği Buluşması). Şirket adına çalışmayı FOCIS2015 konferansında  25 Haziran günü Jonathan Weiss sunacak.


Teknik detayına inmeden ROCK2 (Rho-associated coiled-coil kinase 2) isimli bir inhibitör ile birlikte KD025 isimli bir etken madde üretiliyor. Şu an ilacın geliştirmesinde FAZ 2'de olduklarını aktarmaktalar. Sunumda hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda KD025'in SLE'nin ilerlemesini durdurduğunu klinik veriler ile açıklayarak ilacın bağışıklık sisteminde T ve B hücreleri üzerinde önemli etkiler sağladığı vurgulanmıştır. 

Bu gelişme bizim de üzerinde sürekli durduğumuz gibi diğer otoimmün hastalıkların tedavisi için de önemli bir umut ışığı. Gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğim. 

ROCK2 signaling is required for development and function of T follicular helper cells in SLE," (Abstract #3586)  FOCIS2015Yorumlar