Lupus Nefrit'i Tedavisinde Yeni Dönem

Bu yazımda önüne geçilemeyen Lupus Nefrit'i olan hastalar için müjdeli bir haber yer alıyor.

SLE hastalığının tabiri caizse en sevdiği organ  böbreklerdir. Hastaların çok önemli bir bölümünde nefrit yani böbrek tutulumu (renal tutulum) görülmektedir. Böbrek tutulumu çoğunlukla ilk evrelerinde belirti vermemekte ve sinsice ilerlemektedir.  Tutulum ilk aşamalarında belirti vermese de böbreklere hasar vermektedir ve bu geri döndürülebilir bir durum değildir. Mutlaka böbrekteki hastalık aktivitesinin önüne geçilmesi gerekmektedir. Böbreklerin durumu hakkındaki ilk izlenim kolaylıkla yapılabilen Esbach yöntemiyle 24 saatlik idrar tahlilinden elde edilmektedir. Bu tahlil ile böbreklerdeki protein kaçağı belirlenir. Özellikle protein kaçağı hızla artan hastalarda böbrek biyopsisi yapılır ve tedavinin hangi agresiflikle yapılacağı belirlenir. Dünya sağlık örgütünün sınıflandırmasına göre nefrit 6 kategoriye  (Class) ayrılmaktadır. Literatürdeki raporlara göre lupus hastalarında nefrit sıklıkla Class 3 ya da Class 4'tür. Benim durumumu merak edecek olursanız doktorlarım biyopsiye ihtiyaç duymamıştı ve muhtemelen Class 2 ya da Class 3 olduğunu söylemişti.

Nefrit'in ilerlemesini önlemek amacıyla Imuran, CellCept gibi bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlarla birlikte kortizon tedavisi uygulanır. Protein kaçağı azalana dek bir süre bana da Imuran ve daha sonra CellCept tedavisi mevcut tedavime eklenmişti. Hastaların çok büyük bölümünde bilinen bu tedavi stratejisiyle nefritin önü kesilebilmektedir. Ancak kimi hastalarda en üst dozda bağışıklık baskılayıcılar dahi nefritin ilerlemesini durduramamaktadır. 

Bu gruptan hastalar için geliştirilmekte olan bir ilaçtan ardı ardına güzel haberler gelmeye devam ediyor. İlacın etken maddesi Voclosporin olarak isimlendirilmektedir. Şu an araştırmalar Faz 3'te devam etmektedir. Faz 2'de küçük hasta gruplarında yapılan gözlemlerde hastaların önemli bir bölümünde nefritin remisyona yani uykuya geçtiği raporlanmıştır. Faz 3 ise çok daha büyük hasta gruplarına ilaç uygulanarak sonuçlar daha güvenli bir şekilde elde edilmeye çalışılmaktadır. İlacın güvenilirliğini sağlayıp piyasaya sürülebilmesi için bu evreyi de başarıyla atlatması gerekmektedir. Faz 3'te araştırmalara hala devam edilmekle beraber ilacın nefritin durdurulmasında etkili olduğu raporlanmaktadır. 

Şunları da ekleyerek yazıyı tamamlamak istiyorum. Merak edenler için detayını bilmemekle beraber ilaç Calcineurin isimli bağışıklığımızı tetikleyen enzimi baskılayarak çalışıyor. Bununla birlikte, Voclosporin ile yalnızca lupus nefriti için değil diğer birçok sebepli (ör. diğer romatolojik hastalıklar) ya da sebebi bilinmeyen durumlardaki böbrek hasarlarının önüne geçilmesi hedeflenmektedir.

*Buradaki tüm yazılar bilimsel geçerliliği olan kaynaklardan araştırılarak elde edilmiştir ve mülkiyeti Severek Yaşa'ya aittir. Bu görsellerden veya yazılardan birini kullanmayı düşünüyorsanız, yazılı izin için severekyasayin@gmail.com adresinden bize ulaşın. 
*Severek Yaşa tarafından yayınlanan tüm yazılar bilgilendirme amaçlıdır ve bir tıp uzmanının tavsiyesi değildir, bir rehber olarak tamamlayıcı bilgi niteliğindedir. Severek Yaşa'daki yazılar tıbbi tedavi niteliğinde değildir. Biz her zaman en iyi yönlendirici olarak doktorunuzu gösteririz.


Yorumlar