Biyofilm Bakteriler Lupus Alevlenmesine Yol Açabilir

Dr. Çağla Tükel
Lupus, RA, MS, Tip-1 diyabet ve daha sıralanabilecek onlarca hastalıkta, normalde vücudu korumak için var olan bağışıklık sistemi sağlıklı dokulara saldırır. Ancak buna neyin sebep olduğu hala bir bilinmezdir. Temple Üniversitesi (ABD) Tıp Fakültesinden araştırmacılar Çağla Tükel ve Stefania Gallucci "biyofilm" olarak bilinen bir bakteri topluluğunun oluşturduğu enfeksiyonların otoimmün hastalıkları alevlendirmesi ile ilgili önemli bir çalışmaya imza attı. Bu araştırmanın devamında birçok hastalığa dair yeni ipuçları ortaya çıkarabileceği düşünülüyor. 


Çalışma özet olarak bağırsaklarda yaşayan biyofilm bakterilerin Lupus'u alevlendirebileceği üzerine yoğunlaşmıştır. Araştırmacılar, deney hayvanları üzerinde yaptığı incelemelerde bu hipotezi destekleyen anlamlı bulgular elde etmişlerdir. Konu hakkında Dr. Gallucci "Çalışmalar sayesinde enfeksiyonların lupusu alevlendirdiği ortaya çıkmıştı. Bununla birlikte bugüne kadar  biyofilm bakterilerin bağışıklık sistemine olan etkisi ortaya konulmamıştı." dedi. 

Biyofilm paketli halde bulunan protein ve bazı diğer maddeler salgılayan bakteri topluluğu olarak tanımlanabilir. Uzun süredir lupus alevlenmesi ve enfeksiyonlar arasında bir ilişki olduğu bilinmekteydi. Geçmiş verilere göre enfeksiyonlar, Lupus hastalarının %20-%55'ini ölümcül olarak etkilemektedir.  Çalışmaya göre biyofilm bakterilerden Salmonella ve E. Koli, yalnızca inflamasyon oluşturmakla kalmıyor, antikorların sağlıklı dokulara saldırmasına da sebep oluyor. 

Bu bulgu sayesinde enfeksiyonlar ve lupus alevlenmelerine karşı bakışın değişmesi bekleniyor. Özellikle izlenen tedavi stratejilerinin bu çerçeve göz önüne alınarak belirlenmesi bekleniyor. Lupus ve diğer tüm otoimmün hastalıklar için bu yönde araştırmaların artacağı düşünülüyor.
Yorumlar