Kayıtlar

Romatizmal Hastalıklarda Beslenme

Kimi zaman tedaviden umduklarını henüz bulamayanlar, Kimi zaman gerçekten ne yiyip-içeceğini bilemeyenler, Kimi zaman ilaçların yan etkilerini vücudundan bertaraf etmek isteyenler..  Tüm romatizma hastalarının ortak sorusu nasıl beslenmeliyiz? 
Bu yazıda beslenmeye dair tüm bildiklerimi sizlerle paylaşıyorum. 
Konu beslenme olunca ilk değinilmesi gereken elbette umut tacirleri. Beslenme üzerine çalışan umut tacirleri genelde hastaları bitkiyi ya da bitkisel karışımı kullanarak hastalığının tamamen iyileşeceği yönünde aldatırlar. Oldukça yüksek maliyetlerle bu işe kalkışan hasta genelde sağlığını daha çok kaybetmiş olarak bu işten vazgeçer. Kimi zaman vazgeçemez çünkü hasta artık hayatta değildir. Network yani saadet zinciri mantığıyla çalışan tacirler bilimsel bir dayanağı olmaksızın ellerindeki listeye bakarak hastalara pahalı malzemeleri satarlar. Bir başka türden tacirler ise TV'de doğrudan satış yoluyla toplumu aldatmaktadır. RTÜK bu TV kanallarına sık sık kapama cezası verse de he…

Covid-19 ve Plaquenil

Neşe'nin Lupus Hikayesi

Lupus Nefrit'i Tedavisinde Yeni Dönem

ANA Testi

Yasemin'in Lupus Hikayesi

Aslı'nın Lupus Hikayesi

Merve'nin Lupus Hikayesi

Çiğdem'in Lupus Hikayesi

3. Yılımızı Doldururken

Lupus ve Ağız Sağlığı