ANA Testi

ANA, Anti-Nükleer Antikorlar'ın kısa adı olarak kullanılmaktadır. Söz konusu olan antikorlar insan vücudunda çeşitli sebeplere bağlı olarak kendi sağlıklı hücrelerimize karşı olarak üretilen antikorlardır. Genelde Lupus, Sjogren, Romatoid Artrit gibi bazı otoimmün hastalıkların tanısında kullanılmaktadır. Elisa yöntemiyle sonuçlar elde edilmekte ve bir oransal pozitiflik sonucu ortaya konulmaktadır. 

Şimdi konuyu fazla karmaşıklaştırmadan bazı örneklerle ANA testini daha anlaşılır hale getirelim.


SIKLIKLA İNANILAN YANLIŞ:
ANA testi negatif ise siz bir Lupus hastası değilsiniz.
GERÇEK:
Bazı Lupus hastalarında ANA testi negatif olabilir.

SIKLIKLA İNANILAN YANLIŞ:
ANA testi tedavi esnasında negatife dönen bir Lupus hastası tedaviyi bırakmalıdır. 
GERÇEK:
SLE hastalarının yaklaşık %95'inde ANA testi pozitiftir. Tedavi esnasında bu hastaların neredeyse beşte birinde ANA negatife dönmektedir; fakat bu tedavinin sonlandırılması anlamına gelmemektedir.

SIKLIKLA İNANILAN YANLIŞ:
ANA testi pozitif ise mutlaka Lupus ya da bir başka otoimmün hastalığa yakalandınız.
GERÇEK:
ANA testi kimi zamanlar sağlıklı insanlarda da pozitif çıkabilir hatta kullanılan bazı ilaçlar da ANA testinin pozitif çıkmasına sebebiyet verebilir. Bununla birlikte Lupus ya da bir başka otoimmün hastalığa ANA testine ek olarak bir dizi ileri tahlil, görüntüleme teknikleri ve klinik belirtiler ile tanı İç hastalıkları ve Romatoloji uzmanları tarafından konulmaktadır.

SIKLIKLA İNANILAN YANLIŞ:
Lupus hastasıyım. ANA testim belirli aralıklarla tekrar edilmeli.
GERÇEK:
Tanı alındıktan sonra ANA testinin tekrarının bir anlamı bulunmaktadır. Şikayetleriniz ilk geliştiğinde elde edilen ANA değerini doktorunuz mutlaka not etmiştir.

Örnekler Lupus hastaları üzerinden olsa da birçok otoimmün hastalığı olan bireyler için aynı durumlar geçerlidir. ANA testi ile aklınızda oluşan bir başka soru olması durumunda lütfen yoruma yazarak bize ulaşın.

*Buradaki tüm yazılar bilimsel geçerliliği olan kaynaklardan araştırılarak elde edilmiştir ve mülkiyeti Severek Yaşa'ya aittir. Bu görsellerden veya yazılardan birini kullanmayı düşünüyorsanız, yazılı izin için severekyasayin@gmail.com adresinden bize ulaşın. 
*Severek Yaşa tarafından yayınlanan tüm yazılar bilgilendirme amaçlıdır ve bir tıp uzmanının tavsiyesi değildir, bir rehber olarak tamamlayıcı bilgi niteliğindedir. Severek Yaşa'daki yazılar tıbbi tedavi niteliğinde değildir. Biz her zaman en iyi yönlendirici olarak doktorunuzu gösteririz.

Yorumlar